Krystyna Pietranek – Kulis

Absolwentka PWSM w Łodzi. Dziennikarka radiowa i prasowa, popularyzatorka i animatorka życia muzycznego. Zasiada w gremiach jurorskich konkursów i przeglądów muzycznych. Zajmuje się działalnością prezenterską na festiwalach muzyki poważnej i konfrontacjach sztuki estradowej oraz koncertach filharmonicznych. Należy do najwierniejszych przyjaciół Antonina, gdzie od 1987 roku prowadzi i współtworzy ,służąc artystyczną konsultacją, koncerty Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” oraz różne cykle koncertowe, wśród nich „Letni Festiwal Muzyczny”. Jako recenzent muzyczny i publicystka współpracowała m.in. z czasopismami: „ Odgłosy”, „Kultura i Biznes”, „Kalejdoskop Łódzki”, „Ruch Muzyczny”, „Chopin w świecie” , komentuje też różne wydarzenia muzyczne w programach telewizyjnych.

krystyna-pietranek-kulis

W Radiu Łódź pełniła w latach 1978-2003 kolejno funkcje: Kierownika Redakcji Nagrań PR i TV, Kierownika Redakcji Orkiestry PR i TV w Łodzi p.d. H. Debicha oraz szefa Działu Muzycznego. Dzięki popularyzatorsko- edukacyjnej audycji „Lista Przebojów Muzyki Poważnej” udało jej się pozyskać wielu melomanów dla teatrów muzycznych i filharmonii. Od r.2004 związana z Filharmonią Łódzką im. A. Rubinsteina, gdzie do roku 2010 pełniła funkcję kierownika Działu Organizacji Widowni i Koncertów Kameralnych . Aktualnie prowadzi Artystyczną Agencję pod nazwą „CODA”.